Choroby ovocných stromčekov a chemikálie

Ovocné rastliny sú pri nedostatočnom ošetrovanie napádané chorobami škodcami, ktorí poškodzujú mladé výsadby značne znižujú, je niekedy aj úplne zničí úrodu v rodiacich sadoch. Vyspelá agrotechnika zvyšuje odolnosť ovocných kultúr vytvára nepriaznivé podminenky pre vývoj rozmnožovanie škodcov. Avšak na nestačí. Musíme vedieť chrániť ovocné rastliny pred škodcami chorobami, musíme študovať špeciálne spôsoby boje proti nim. […]