Prípravky na skvalitnenie pôdy

Využitie pôdnych kondicionérov

Základom zdravého a vitálneho trávnika je predovšetkým silný a mohutný koreňový systém, ktorý získame vytvorením čo najlepších podmienok pre jeho rast. Jednou z možností je aj používanie vhodných pôdnych kondicionérov. Pôdne kondicionéry sú stále častejšie používaným prostriedkom pre zlepšenie nepriaznivých pôdnych podmienok, a tým aj zdravotného stavu trávnikových porastov.

Zlepšenie trávniku napr. S H2Pro, mykoríza, ZEOPRO, Biodenit, rašelina, AXIS.

Mykoríza

Je to symbióza (vzájomné výhodná spolupráca) medzi určitými druhmi húb a korene rastlín. Mykoríza huby sa nachádzajú voľne v pôde, avšak ich množstvo sa vplyvom používania chemických prípravkov znižuje.

Mykoríza prípravky obsahujú spóry, ktoré sa pri styku s koreňom rozrastajú, vytvárajú koreň a kolonizujú koreň. Vnútri koreňa sa vytvorí mechanizmy pre transport živín a látok. Podhubie húb sa rozrastá do väčších hĺbok ako korene rastlín. Týmto spôsobom sú pre rastliny dostupné živiny a voda aj z väčších hĺbok. Rastlina s dobre založeným koreňovým systémom je odolnejší voči vplyvu stresových faktorov, napadnutie chorobami atď. Rastlina poskytuje mykoríznym hubám sacharidy, ktoré sú potrebné pre ich výživu. Mykoríza huby môžu byť – ektomykorízne – rozrastajú sa po povrchu koreňa (dreviny) – endomykorízne – prenikajú-vrastá – do koreňov rastlín (bylinné rastliny, trávy).

VIDEO: Mykoríza a všetko o nej