Ako pestovať čučoriedky

Ešte donedávna sme u nás poznali iba čučoriedky nazbierané vo voľnej prírode. Väčšina plôch s výskytom čučoriedok sa nachádza v chránených územiach prírodných rezervácií. Inde zas padajú za obeť spriemyselňovanie lesníctva a bezohľadnosti zberačov. Preto je opodstatnené a žiaduce pestovať čučoriedky v záhradkách. Vhodné sú čučoriedky, ktoré poznáme pod názvom čučoriedka americká alebo čučoriedka veľkoplodá. Jej botanický názov je Vaccinium corymbosum. Čučoriedky môžeme pestovať na celom území SR okrem polôh s nadmorskou výškou nad 800 metrov.

Nároky na pestovanie čučoriedky

Istým problémom pri pestovaní čučoriedok sú ich nároky na zloženie pôdy. Čučoriedka záhradné potrebuje piesčitou alebo piesočnato-hlinitú pôdu s veľkým obsahom organického materiálu a mimoriadne kyslou pôdnou reakciou. Nevhodná je ťažká ílovitá a mokrá zem. V takom prípade musíme upraviť priestor na pestovanie. Do jám určených na výsadbu dáme namiesto pôvodnej pôdy zmes z piesku a rašeliny, najlepšie z vresovísk, prípadne okraje jám odizolujeme od ostatného okolia fóliou alebo betónovými skružami.

Na výsadbu použijeme iba sadenice získané vegetatívne. Tie sa získavajú zakořeněním odrezkov a dodávajú sa v polokontajneroch. Mali by byť zárukou dobre vyvinuté koreňovej sústavy. Čučoriedky je dobré vysádzať na slnečných miestach, lebo v tienistom prostredí bývajú úrody nižšej.

Tam, kde je pôda dostatočne kyslá, kopeme jamy široké asi 1 meter s hĺbkou približne 40 až 50 cm, pretože čučoriedky zakoreňujú pomerne plytko. Na dno jamy by sme mali nasypať kremičitý piesok alebo štrk ako drenáž pre odvod prebytočnej vody. Najvhodnejšia doba pre vysádzanie čučoriedok je jeseň alebo skoré jar. Napriek tomu, že čučoriedka je samoopelivá, je vhodné vysadiť v jej blízkosti aspoň dve odrody s rovnakým časom kvitnutia. Docielime tak vyššiu úrodu. Na hnojenie čučoriedok používame najmä dusíkaté hnojivá.

Ošetrovanie sadeníc čučoriedky

V prvých rokoch po výsadbe musíme venovať pozornosť ošetrovanie pôdy okolo rastlín proti burinám. Keďže majú korene blízko pod povrchom, namiesto okopávanie radšej vytrháme burinu ručne. Najlepším spôsobom ošetrovania je však mulčovanie. Na nástielku pod čučoriedky je najvhodnejší drevená kôra z borovíc alebo smrekov, ako aj piliny z ihličnatých drevín a pokosená suchá tráva. Mulčovací materiál zároveň dodáva pôde organický materiál.

V zimných mesiacoch nástielka chráni jemné korene pred premrznutím. Po troch až štyroch rokoch je ju treba obnovovať. Nastiela by sme mali vrstvu vysokú 5 až 10 cm. Po vysadení necháme na rastline jeden až tri najsilnejšie vzpriamene rastúce výhony, ktoré mierne skrátime, aby sa lepšie rozkořenily. Ostatné výhonky odstránime až pri zemi. Tieto výhonky zbytočne neodčerpávají rastline živiny, preto bude pevnejšia a lepšie rozvetvená. Pri čučoriedkach sa kvetné puky vytvárajú na jednoročných výhonoch vyrastajúcich od koreňa rastliny. V ďalších rokoch nechávame na doplnenie kríky dva až tri vzpriamene rastúce jednoročné výhonky tak, aby mal ker v dobe plnej plodnosti, čo je asi v siedmom až ôsmom roku od výsadby, 7 až 12 výhonov rôzneho veku. Najvhodnejší čas na rez kríky je na jar. Vtedy vidíme na kríkoch škody spôsobené zimou. Najprv odstránime časti rastliny poškodené mrazom, chorobami a škodcami, potom staré, už nerodiace časti dreva a slabé vetvičky, ktoré zahusťujú ker a bráni jeho presvetlenie. Tieto výhonky odstránime až pri zemi.

Čučoriedka je druh náročný na vodu

Čučoriedka patrí k ovocným druhom najnáročnejším na vodu. Prebytočná voda jej však tiež škodí, preto je pri stávkovanie nutná drenáž na jej odvádzanie. Čučoriedky nie je vhodné vysádzať ani na príliš často zamokrenú pôdu. Pravidelné a rovnomerné zavlažovanie má podstatný vplyv na veľkosť, kvalitu aj chuť plodov. Na zalievanie je najvhodnejšia mäkká voda, ktorá obsahuje čo najmenej minerálnych solí. Taká je napríklad zachytená dažďová voda.

V poslednej dobe sa u nás objavili druhy čučoriedok nazývané čučoriedka nízka. Vznikli medzidruhovým krížením čučoriedky vysokej a čučoriedky úzkolistej. Tieto nové druhy majú nízky vzrast, podľa jednotlivých odrôd. Môžeme ich pestovať nielen v záhradách, ale aj vo väčších nádobách na balkónoch a terasách domov. Ich plody sú vhodné na priamu konzumáciu aj na rôzne spracovanie ako u čučoriedke záhradné.

Vplyv čučoriedok na ľudský organizmus

Ľudia už dávno poznali neoceniteľný vplyv čučoriedok na ľudský organizmus, najmä na obranyschopnosť organizmu, rast detí. Veľmi účinné sú proti hnačke, ako podporný prostriedok pri liečbe cukrovky, reumatizmu a iných chorôb. Najnovšie výskumy preukázali aj protirakovinové účinky tohto ovocia.