Výsev trávnika alebo trávny koberec?

Významnou súčasťou záhradného priestoru sú trávnaté plochy s kvalitným a udržiavaným trávnikom. Táto plocha môže slúžiť nielen na okrasné účely, ale aj ako preistor pre šantenie detí i dospelých. Ak chceme mať kvalitný trávnik, je potrebné ho správne založiť a intenzívne udržiavať. V súčasnosti existujú dva spôsoby zakladanie trávnika, a to výsev a položenie hotových trávnych kobercov – drnov. Každý spôsob má svoje výhody aj nevýhody a záleží len na investorovi, aký spôsob si vyberie.

Príprava plochy

Či už trávnik zakladáme výsevom alebo trávnym kobercom, je treba plochu najprv dôkladne pripraviť. Plocha musí byť zbavená burín, najjednoduchšie a najúčinnejšie je chemické odburinenie. Najvhodnejším podkladom pod trávniky sú stredne ľahké, piesčité pôdy so stredným obsahom humusu. Ťažšie a menej priepustné pôdy môžeme zľahčiť pridaním piesku, alebo organickej hmoty – záhradnícky substrát, alebo kompost. V prípade, že už máme rozprestretím kvalitné ornicu (150-200 mm) bez väčších hrúd, musíme plochu urovnať hrabaním a valcovaním, čím sa aj primerane utuží. Na takto pripravený podklad môžeme založiť trávnik vybraným spôsobom.

Trávne koberce

U trávnikov zakladaných kobercom je hlavnou výhodou okamžité docieleniu požadovaného efektu. Treba počítať s tým, že je to už kus živej hmoty, o ktorú sa predtým staral tím skúsených odborníkov a všetky počiatočné problémy, s ktorými sa stretneme pri vysievanie trávnikoch, za nás už ktosi vyriešil. S tým sú spojené samozrejme aj vyššie obstarávacie náklady . V našich podmienkach zatiaľ u mnohých ľudí prevláda názor, že ide o exkluzívny a drahý spôsob zakladania trávnikov, čo však pri sčítaní nákladov na vzrast trávniku do štádia, kedy spĺňa všetky kritériá kvality, nemusí byť vždy pravdou. Trávna koberce sú už ošetrené proti hubovým chorobám, hrdzou a burine. Pri základnom trávnika trávnym kobercom prakticky vylúčime problém s likvidáciou burín, s počiatočným sekaním, s prihnojovaním hnojivami apod. Ďalšou nespornou výhodou zakladanie trávnika týmto spôsobom je skutočnosť, že trávnik môžeme zakladať počas celého vegetačného obdobia, ak neklesnú teploty pod bod mrazu. Jednou z nevýhod sú náklady na dopravu.

Výsev trávnika

U trávnikov zakladaných výsevom sú hlavnou výhodou nižšie obstarávacie náklady. Nevýhodou je potreba podstatne intenzívnejšie starostlivosti v počiatočnom štádiu, vyššie náklady na chemické prípravky apod. Pri zakladaní trávnika výsevom treba klásť veľký dôraz na výber trávnej miešanka. Potrebné množstvo trávnej zmesi na 1 m2 je závislé na druhové skladby, pohybuje sa v rozmedzí 15-30 g / m2. Doba vzrastu jednotlivých tráv je rôzna (7-30 dní).
Pre rovnomernosť výsevu je potreba vysievať dvakrát kolmo na seba. Po vysiatí sa osivo zapracuje do pôdy, do hĺbky max. 10 mm, pretože trávy v počiatočnom štádiu klíčenia nie sú schopné prerásť z väčšej hĺbky a klíčenie trávneho osiva by tak bolo príliš nerovnomerné. Po výseve je potreba obohatiť pôdu štartovacie dávkou hnojiva . Prvé kosenie čerstvo založeného trávnika robíme až po vzídení väčšiny tráv do výšky 10-12 cm. Výška prvého kosenia by nemala byť nižšia ako 6 – 7 cm. Po zapojení porastu môžeme výšku kosenia znížiť až na 3,5-5 cm. V prípade, že trávne osivo z rôznych dôvodov vyklíčia nerovnomerne, treba prázdne miesta dosiať novým osivami, ale rovnakú trávne zmesou. Prekyprenie pôdy pri zakladaní trávnika podporíme aj rast burín, nachádzajúcich sa v pôde. Väčšinou ide o jednoročné rastliny, ktoré častým kosením odstránime. Neubránime sa ani burinám, ktoré sa do trávnika dostanú náletmi z okolia. Na ich likvidáciu je vhodnejšie použiť niektorý zo selektívnych herbicídov, ktoré likvidujú širokolisté rastliny. Tomuto sa však nevyhneme ani pri trávnikoch zakladaných mačiny. Jednou z ďalších nevýhod je, že výsevom môžeme zakladať trávnik len vo vhodnom vegetačnom období, to znamená v jarných a jesenných mesiacoch.

Následná údržba trávnikov

Údržba výsevu trávnika je v ďalších rokoch už totožná s údržbou trávnika založeného kobercováním. Okrem pravidelného kosenia, hnojenie, odburiňovaní a ochrany pred chorobami a škodcami, je nevyhnutná dostatočná závlaha trávnika. V krajných prípadoch je možné zavlažovať trávnik aj ručným polievaním, ale týmto spôsobom nikdy nedocielime rovnomerné zaliatí, čo sa prejaví na sfarbenie a rastu trávnika. Najvhodnejšie je použiť automatický povrchový zavlažovací systém. Je to vlastne systém podzemných trubiek, ktoré privádzajú vodu od zdroja k jednotlivým postrekovačom. Na polievanie trávnika je najvhodjnější použiť výsuvné postrekovače, ktoré sú v pokojovej polohe umiestnené pod povrchom terénu. Tlakom vody sa vysunú nad terén a zavlažujú danú plochu. Po skončení zavlažovacieho cyklu sa opäť zasunú do pôvodnej polohy. Celý systém je riadený ovládacou jednotkou a pracuje väčšinou v nočných hodinách, kedy je zavlažovanie vzhľadom k nízkemu výpar najúčinnnejší. Zároveň tým dochádza k výraznému šetrenie vody. Automatický zavlažovací systém zaručí, že trávnik je zavlažovaná rovnomerne, nevznikajú tak suché ani príliš prevlhčeniu miesta. Inštaláciu zavlažovacieho systému je potrebné nechať na špecializovanú firmu, ktorá systém odborne vyprojektovať a nainštaluje.


Každý trávnik postupom času starne a potrebuje okrem pravidelnej údržby aj niektoré ďalšie zásahy, ktoré ho omladí a skrášli. Pravidelným kosením a intenzívnym využívaním trávniku sa vrchná vrstva pôdy zhutňuje, čím sa sťažuje prísun vzduchu a vlahy do pôdy. Takému trávniku pomôže prevzdušnenie vrchnej vrstvy, ktorému odborne hovoríme aerifikácia. Nedokonalým vyhrabávanie pokosenej trávy, ale aj vplyvom sucha a starnutím, vzniká v spodnej vrstve trávneho porastu tesne nad zemou hmota, zložená z úlomkov pokosenej trávy, suchých a odumretých častí, tzv. Starina. Je žltej až žltohnedej farby, v rôznom štádiu rozkladu v závislosti na vlahové podmienok. Prítomnosť stariny spôsobuje v trávniku nerovnomerné sfarbenie a podporuje vznik hubových ochorení. Starinu môžeme odstrániť rôznymi typmi vyčesávacia a vertikutátorov.