Ako pestovať reďkovky?

Reďkovka patrí medzi najobľúbenejšie jarné zeleniny a jej prednosťou je, že sa konzumuje predovšetkým v surovom stave. Okrem vitamínu C obsahuje aj minerálne látky vápnik, fosfor a železo. Jej pikantná chuť pochádza z horčičného oleja ktorá pôsobí priaznivo na trávenie.

Požiadavky na prostredie

Reďkovka vyžaduje slnečné polohy, stredne ťažké až ľahšie, dobre prepracované pôdy, bohaté na humus s dostatkom pohotových živín a dobrými vlhkostnými podmienkami. Neznáša priame hnojenie maštaľným hnojom, ale priaznivo reaguje na dobre rozložený kompost. Pri jarnom pestovaní ju zaraďujeme ako predplodinu pred hlavnými druhmi zeleniny. Pre svoju krátku vegetačnú dobu, rýchly vývoj a slabý vzrast je tiež veľmi výhodnú medziplodiny, využívajúce priestor medzi pomaly rastúcimi druhmi.

Pestovanie reďkovky

Reďkovka je typickou zeleninou vhodnou na rýchlenie. Vo vykurovaných priestoroch ju rýchlo vypestujeme v zimných mesiacoch od novembra do januára, v nevykurovaných fóliovníkoch ju pestujeme v období február – apríl. Podmienkou úspechu je dostatok svetla a vlahy a v prípade vyšších teplôt aj dostatočné vetranie, aby nedochádzalo k vytiahnutiu rastlín a nadmernej tvorbe bohatého olistenie na úkor tvorby chutných reďkoviek.

S jarným výsevom na záhony začíname čo najskôr, akonáhle pôda uschne. Vysieva sa do riadkov vzdialených 15 – 20 cm a do hĺbky 1 cm. Po vzídení a vytvorení klíčnych listov porast vyjednotíme na 3 – 4 cm. Ošetrovanie počas vegetácie spočíva v kyprenie a najmä v pravidelnej závlahe, ktorá je podmienkou dobrého rastu kvalitných plodín. Reďkovku zberáme prebierkou, postupne ako dorastá. Pre plynulosť zberov je vhodné siať ju v týždenných intervaloch.

Niekoľko rád a pravidiel pri pestovaní reďkovky

  • Všeobecne platí, že pre skoré výsevy do voľnej pôdy je vhodné vyberať slnečné stanovištia, pre letné skôr zatienená.
  • Reďkovky vysievame do riadkov vzdialených od seba 12 až 15 cm, hĺbka nesmie presiahnuť 1 – 1,5 cm, pri sejbe možno zmiešať s pieskom.
  • Reďkovky majú rady vodu – zalievajte ráno aj večer
  • Záhony s prvými výsevy môžeme prikryť netkanou textíliou; chránime ich tak pred chladom, škodcami a skrátime vegetačnú dobu o 5 – 8 dní.
  • Reďkovku zberáme za 3 až 6 týždňov. Pre postupnú úrodu ju vysievame v dvojtýždňových intervaloch.
  • Reďkovka je super nakrájaná na chlebe s maslom – super zdravá desiata