Hydroosev

Hydroosev

Hydroosev – je metóda výsevu trávniku, ktorá sa vykonáva špeciálnymi strojmi, ktoré zmes nastriekajú na osievanú plochu. Zmes, ktorou sa vysieva, obsahuje osivo, hnojivo a biologický tmeliace materiál, ktorý udržuje osiva na povrchu pôdy. Do zmesi sa obvykle pridáva farbivo pre presné určenie osiatej plochy.

Hydroosev bol prvýkrát predstavený v USA v roku 1950 ako najekonomickejšie riešenie výsevu pozdĺž diaľnic. Hydroosev má široké uplatnenie – zakladanie trávnikov na súkromných pozemkoch, svahoch, okrajoch priehrad, golfových ihriskách, pri budovaní parkov, rekultivácia pozemkov, pri výstavbe športovísk, na letiskách a obnove porastov po požiaroch alebo ťažobnej činnosti.

Výhody hydroosev

Výhodou hydroosev je rýchlejšia aplikácia, rovnomerné rozloženie osiva a hnojiva, tvorba hustejšieho porastu, vysievanie aj na ťažko prístupných miestach a zníženie pôdnej erózie. Zastúpenie jednotlivých zložiek v zmesi pre hydroosev závisí na stanovištných podmienkach a účelu využitia trávnika. Hydroosev sa môže vykonávať počas celého roka.
Hnojivá, ktoré sa do zmesi pridávajú, umožňujú rýchly rozvoj životaschopného koreňového systému, poskytujú potrebné živiny po dobu 10 týždňov. Treba mať na pamäti, že hnojivá nenahrádzajú pôdu, ale ju vylepšujú. Ak je pôda nekvalitná, je potrebné pridať organickú hmotu.

Hydroosev nie je magický spôsob výsevu bez zváženia, aké trávne osivo treba použiť. Takže je dôležité zohľadniť výber osiva. Vyberte typ osiva, ktorý berie do úvahy faktory, ako je zloženie pôdy, pH pôdy, teplotné podmienky, klimatické podmienky, obsah solí, živín, nečistôt.

VIDEO: Ukážka hydroosev